Orientace v rodičovství

Tolik výchovných směrů, které kážou různé postupy vůči dětem a my jako rodiče nechceme dělat chyby! Ty jsou ale skvělou příležitostí k růstu a učení. Přesto je užitečné chápat jak funguje mysl a co ovlivňuje naše prožívání a vztahy. Toto pochopení nám pomůže chyby neopakovat. Se základní orientací vám mohou pomoci mé online kurzy a webináře.