Podpora emoční inteligence u dětí 2. – jak mluvíme a jak cítíme

Drobná úprava – velký dopad

Svázaností emocí a řeči jsme se už trochu zabývali minule, možná jste si z toho odnesli, že s dětmi můžeme začít pojmenováváním emocí. Nejen jejich, pro ně, ale i těch našich – pro sebe i pro ně. Postupně, jak budeme děti světem emocí provázet, se nejspíše i my naučíme vyjadřovat se jinak, než jsme zvyklí, nebo než jsme sami byli vedeni. A právě o vyjadřování dnes bude řeč.

Mám pocit, že…

Slovní spojení, které je v češtině ustálené, ale není zdaleka přesné. Mám pocit, že totiž spolehlivě používáme, když se domníváme, že. To, co sdělujeme za „že“ je myšlenka, dojem či domněnka, ne pocit. Pocit je tam taky, ale tímto obratem se nevědomky vyhýbáme jeho pojmenování. Často řekneme třeba: „Mám pocit, že ti to nějak dlouho trvá.“ Přesnější vyjádření by mohlo být: „Mám dojem/připadá mi/vidím, že ti to nějak dlouho trvá.“ nebo můžeme jít hlouběji a pojmenovat emoci, která stojí za potřebou daného vyjádření. Např. „Jsem neklidná z toho, že ti to nějak dlouho trvá.“ Takové vyjádření má větší hodnotu, protože věty a prožitky zasazuje do kontextu. Mám pocit, že… můžeme nahradit obratem „Vnímám, že“, „Cítím, že“. Ze začátku je to kostrbaté, ne že ne! Dopady, které tato změna ve vyjadřování (resp. zpřesnění) může mít, jsou působivé. Vnímání, myšlení a cítění totiž nejsou totéž. Je škoda v mluvě vnímání (to co pojímáme smysly) zaměňovat za cítění.

Dobrý pocit

Často říkáme, že máme z něčeho dobrý/špatný pocit. Kdybychom to ale měli konkretizovat, co to znamená? Proč vlastně pocity hodnotíme nálepkou dobrý/špatný? Ony totiž existují pocity, které máme tendenci hodnotit negativně, ale přitom nám dobře slouží, např. když se cítíme nespokojeně, může nás to posunout k užitečné změně, nebo pláč: je vnímán negativně, ale uvolňuje, leckomu je příjemné si poplakat u dojemného filmu. A samozřejmě to platí i obráceně. Zkusme se u sebe i ostatních dostat pod povrch a kdykoli slovní spojení zazní, můžeme se ptát, jaký vlastně pocit? Co to pro tebe/pro mě právě teď znamená mít „dobrý pocit“, co je za ním? Spokojenost? Klid, vyrovnanost, radost? Na konci článku najdete seznam emocí pro inspiraci a zažití do slovníku.

Ironie

Děti nerozumí ironii. Doporučuju se jí v komunikaci s nimi (ale klidně i obecně) úplně vyhnout. Cokoli uslyší, i když u toho mrknete, vezmou vážně. Proto, když dítě rozlije sklenici, poznámka „No, to se teda povedlo!“ je pro něj vyloženě dvouznačná a mate jej. Postačí věcný, klidný komentář: „No, to se teda nepovedlo“. Stejně tak dvouznačná může být i reakce na něco, co není mířeno na dítě, ale dítě vyslechne. Např. v do telefonu odvětíme na něco nemilého s kamennou tváří „To jsem teda nadšená.“. Vysíláme verbálně jiný signál než mimicky a dítě neví, který platí, zato ví, že maminka dělá všechno nejlíp a tak ji má napodobovat. Potom se někdy divíme rozpolceným dětským reakcím.

Já výroky

Poměrně známá technika pro zlepšení komunikace je používání tzv. já výroků. Tj. např. „(já) se cítím ublíženě“, namísto: „(ty) ubližuješ mi.“ Skrze řeč to k převzetí zodpovědnosti za své prožitky a zároveň to snižuje riziko konfliktu. Neobviňujeme tím nikoho z toho, jak se cítíme, jen popisujeme, co prožíváme a na to máme plné právo.

Naštval mě.

Ve skutečnosti nás nenaštvávají věci z venku. Naštveme se my uvnitř. Je to naše reakce na něco, co se děje venku, mimo nás. Má smysl používat v komunikaci slova, která z dětí i z nás dělají vlastníky emocí, ne jejich oběti. Lepší než: „Ty už mě začínáš vážně štvát“ je „Už začínám být vážně naštvaná!“ nebo ještě lépe: „Začínám mít chuť se vážně naštvat!“. Poslední varianta zdůrazňuje prvek našeho rozhodnutí pro emoci. Vždy je to o tom, že my jsme se rozhodli nechat se něčím naštvat. Z velké škály možných reakcí jsme se z různých důvodů rozhodli pro tuto, ale na výběr jsme měli.

Strašně super!

Stejně tak je může mást použití výrazů typu „Bylo mi strašně dobře.“. Časem se naučí chápat, že výraz znamená „velmi“, ale pokud se ho v pozitivních výrocích dokážeme zbavit, prospěje to i nám. Naše slova totiž utváří naši mysl, a pokud si můžu vybrat, jestli mě někdo bude strašně milovat, nebo velice milovat, vyberu si to druhé. Výrazy typu „Cítil jsem se strašně blbě“ smysl dávají, neodporují si.

Emoce není slovo

Slovo, zastupující nějakou emoci, je pořád jen slovo. Nikdy není schopné zahrnout celé spektrum a zároveň jemné nuance našeho prožívání. Emoce nelze redukovat na slova. Nikdo přesně neví, jakou reakci obdržíme na výraz tváře či sdělení o tom, jak se kdo cítí. To ovšem neznamená, že nemá smysl snažit se adekvátně pojmenovávat, co se v nás odehrává. Myšlenka je totiž nepřenosný elektrický výboj v mozku, zatímco slovem dáváme myšlenkám formu, kterou je možné s ostatními sdílet a dát jim lepší šanci nám porozumět.

Seznam emocí:

Někdy nám vyloženě pro to, co zažíváme, chybí slova. Přikládám tady pro inspiraci i pro rozšíření slovní zásoby seznam emocí převzatý od M. Rosenberga z knihy Nenásilná komunikace.

Jak se cítíme, když jsou naše potřeby uspokojeny:

aktivní
báječně
bez dechu
bezpečně
bezstarostně
bujaře
cítíme důvěru
cítíme naději
cítíme úlevu
citlivě
čile
dojati
fajn
fascinovaně
hezky
hrdě
inspirovaní
jistě
klidně
láskyplně
nádherně
nadšeně
naplnění
napnutí
neklidní
nespoutaní
netrpěliví
nevázaně
odhodlaně
odpočinutí
odvážně
ohromeně
okouzleně
oproštěně
optimisticky
oslněni
osvěženi
osvobozeně
oživeni
plni energie
plni chuti
plni něhy
plni síly
pobaveně
podníceni
pohlceni
pohnutě
poklidně
posíleni
potěšeni
povzbuzeni
prima
prospěšní
přátelsky nakloněni
překrásně
překvapeně
přešťastně
příjemně
pyšně
radostně
rozdováděně
rozjařeně
rozjásaně
rozpustile
rozradostněně
rozrušeně
rozveseleně
rozzářeně
silně
sdílně
sebejistě
senzačně
skvěle
slastně
slibně
spokojeně
svobodně
šťastně
u vytržení
účastně
udiveně
uchváceně
uneseně
uspokojeně
uvolněně
užasle
úžasně
užitečně
v dobré náladě
v pohodě
vášnivě
vděčně
vesele
ve střehu
vítězoslavně
volně
vroucně
vřele
vyrovnaně
vzpruženě
vzrušeně
zamilovaně
zaujatě
zúčastněně
zvědavě
živě

Jak se cítíme, když naše potřeby nejsou uspokojeny:

apaticky
bezbranně
beznadějně
bídně
cítíme paniku
cítíme lítost
cítíme obavy
depresivně
deprimované
dopáleně
dotčeně
duchem nepřítomně
frustrovaně
hanebně
hrozně
chladně
indiferentně
labilně
lhostejně
líně
marně
mdle
melancholicky
mizerně
mrzutě
nabručeně
nakvašeně
nanicovatě
napnutě
nasupeně
naštvaně
nedůtklivě
nedůvěřivě
neklidně
neochotně
nepoctivě
nepohodlně
nepokojně
nerozhodně
nerudně
nervózně
nespokojeně
nešťastně
netečně
netrpělivě
nevraživě
nevrle
nezúčastněně
nostalgicky
ochable
ochromeně
opuštěně
osaměle
ospale
otráveně
otupěle
pasivně
pesimisticky
podezíravě
podrážděni
pokořeni
popleteni
popuzeni
protivně
provinile
přecitlivěle
překvapeně
raněni
rozčarováni
rozčileni
rozháraně
rozhněvaně
rozhořčeně
rozladěně
rozmrzele
rozpačitě
rozrušeně
roztěkaně
roztrpčeni
roztržitě
rozzlobeni
rozzuřeni
skepticky
sklesle
sklíčeně
slabě
smutně
stísněně
strašně
strnule
šokované
špatně naladěni
tesklivě
tíživě
uboze
unaveně
ustaraně
utahaně
uvedeni do rozpaků
úzkostně
váhavě
vlažně
vyburcovaní
vyčerpaní
vyděšení
vydráždění
vylekaní
vynervovaní
vyplašení
vysílení
vystrašení
vyvedeni z rovnováhy
vzbouření
vznícení
zahanbení
zahořklí
zaražení
zarmoucení
zasmušile
závistivě
zbaveni iluzí
zdeptaní
zdráhavě
zdrcení
zhnusení
zklamaní
zlostně
zmatení
znechucení
zneklidnění
znepokojení
znudění
zoufale
zviklaně
žalostně
žárlivě

10 odpovědí na “Podpora emoční inteligence u dětí 2. – jak mluvíme a jak cítíme”

 1. Moc pěkné rozšíření prvního článku. Ještě jednou děkuji Katko 🙂
  Emoce jsou prostě téma. Velmi mě nadchlo vaše doporučení na emoční kartičky i seznam emocí. Určitě si knihu Nenásilná komunikace zařazuji do seznamu na čtení.

 2. Jo, tak tyhle články mě opravdu moc baví. Dokonce jsem si udělala printscreen slovíček, protože rozšířit si svoji aktivní slovní zásobu – co se týká emocí – potrebuju😀 Díky, Káťo, těším se na další článek a tipy na knihy.

 3. Ďakujem, Katka! Idem čítať ďalší článok. Pekný deň a veľa času (ja viem … :-)) na ďalšie písanie. Čítate sa mi výborne. Ďakujem!

 4. Na zažití emočního slovníku může někomu pomoct i mobilní aplikace NVC kartičky (od českých lektorů nenásilné komunikace).

 5. Ahoj Katy, moc děkuji za článek. Z terapie spoustu toho znám a používám, ale určitě je to o hlídání se, někdy mi něco ještě pořád „strašně moc chutná“ apod., ale vesměs s Tebou moc souzním a chci být pro mou dceru transparentní.
  Jediné, co mi z článku naskočilo, kde cítím svůj „nesoulad“ je v oblasti já výroků. Do těch bych se nevrhala, protože mi potom ve škole, při reflexi v kroužku dá velkou práci děti naučit mluvit jeden ke druhému. Velmi rádi totiž používají věty: Já mám rád Kubu, protože Kuba mi pomáhá. Já ale trvám na tom, aby když Kuba sedí vedle, umělo dítě říct: Kubo, mám Tě rád, protože mi pomáháš. Jak to vnímáš? Rozumíš mi, co tím myslím? Když dítě v kruhu použije větu: já se cítím ublíženě kvůli Kubovi, podle mě je lepší říct: Kubo, cítím, že jsi mi ublížil. (Když jsi řekl, že neumím malovat). Možná jsou to dvě odlišné věci, o nichž píšeme, chci si to upřesnit. Co je „srozumitelnější“.

  1. Díky za zpětnou vazbu! Myslím, že rozumím. A myslím taky, že já výroky z podstaty nejsou o tom, začít větu „já“ a vyhnout se úplně komunikaci s druhým. Podstatou je, že jsou to věty o mě, ne o „něm“, ačkoli „jeho“ zahrnovat mohou. Ty rizika neschopnosti komunikovat na přímo (navíc při podpoře individualistické kultury), jsou určitě reálná. Přemýšlím nad tím Kubou…už je to trochu slovíčkaření, ale smysl mi dává: „Kubo (komunikace k někomu), cítím se ublíženě (já), protože jsi řekl, že neumím malovat.(= konkrétní stížnost, ne kritika osoby)“. To, že jde o konkrétní stížnost, a ne kritiku osoby, je myslím super důležité. Je to jedna z hlavních věcí, která se řeší na vztahových terapiích.
   To „že jsi mi ublížil“ a „kvůli Kubovi“ mi zní jako přenášení odpovědnosti za můj pocit na Kubu.. :-)))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *